MET PLEZIER SCOREN

Bij PerformwithPeople gaat Human Resources over de koppeling tussen klanten, organisatie en medewerkers. Waarbij uw in- en externe klanten leidend zijn. Welke HR-keuzes sluiten aan bij de in- en externe klant; welke inrichting van uw organisatie, welk beloningssysteem, welke HR-instrumenten, welke beheerprocedures ?

PerformwithPeople werkt volgens de vijf basis Lean principes:

  1. Specificeer, vanuit het perspectief van de klant, wat de waarde van de organisatie is;
  2. Volg alleen die stappen die waarde toevoegen aan de klant;
  3. Zorg voor flow in de waardeketen;
  4. Doe wat door de klant wordt gevraagd en doe dat precies op tijd;
  5. Streef naar perfectie.

Wij realiseren met behulp van de Lean toolset samen de gewenste veranderingen die leiden tot:

  • De juiste afstemming tussen HR en de behoeften van uw klanten
  • Merkbare verbetering van het de HR-processen tegen lagere kosten
  • Beter gemotiveerde en betrokken (HR) medewerkers (binding)

In gesprek

PerformwithPeople gaat graag in gesprek over wat Lean HR op kan leveren voor de organisatie en over de randvoorwaarden en aanpak. Wij leveren altijd maatwerk. Afhankelijk van de behoeften en de mogelijkheden, bieden wij onze diensten op advies-, interim- of projectbasis aan.