Artikel: STRATEGISCHE VOORDELEN VAN LEAN HRM

Bij Lean HRM is de klant leidend voor de manier waarop je het HRM inricht. De gedachte hierachter is dat het bestaansrecht als organisatie wordt ontleend aan het invullen van de behoeften van de klant. Dit betekent dat je HRM beleid vanuit de behoeften van de klant vormgeeft en van daaruit naar de betekenis voor medewerkers en organisatie kijkt.

Voorbeeld databasemarketing bureau:

Een databasemarketing bureau heeft een prachtig concept gebaseerd op twee HRM problemen bij klanten:

  • Het eerste probleem is dat de samenwerking tussen de marketing en IT afdeling binnen organisaties vaak te wensen overlaat.
  • Het tweede probleem is de hoge doorstroom van database-marketeers bij de klanten. Gemiddeld iedere ± 2,5 jaar veranderen de database-marketeers van werkgever.

Het databasemarketing bureau speelt daar als volgt op in:

  • Zij formeren in hun eigen bureau teams, deze bestaan uit een marketeer, een it-er en een accountmanager. Deze teams werken nauw samen voor de klant en zijn in staat bij de klanten een brug te slaan tussen IT afdeling en de marketing afdeling, waarbij ze beide partijen ontzorgen. De accountmanager bewaakt de relatie en zorgt voor commerciële vernieuwing.
  • Door mensen te binden aan het eigen bedrijf zijn ze in staat continuïteit te bieden bij de klant en zelfs nieuwe medewerkers van de klant in te werken. Eén arbeidsvoorwaarde speelt hierbij een belangrijke rol. De medewerkers die 5 jaar in dienst zijn bij het db-bureau mogen als blijk van waardering een groot cadeau uitkiezen, denk hierbij aan een jukebox, flipperkast, verre reis. Dit is geen formeel vastgelegde arbeidsvoorwaarde. De directie gaat met betreffende medewerker ruim van tevoren in gesprek over de wensen van de medewerker.

Voorbeeld Google

Een ander mooi en bekend voorbeeld is dat van Google. De klanten van Google willen steeds nieuwe producten en diensten die het internetten en het zakendoen op internet beter, prettiger, sneller maken. Zij stellen daarom al de engineers in staat om 20 % van hun tijd te werken aan het vernieuwen en verbeteren van diensten.Meer dan de helft van de inkomsten die Google nu genereert, komt van projecten die zijn gestart in deze 20% tijd.

Klantgedreven HRM is eenvoudig maar niet makkelijk!

De eenvoud van maatregelen uit de voorbeelden komt voort uit de eenvoud van behoeften van klanten. Organisaties concurreren primair op drie manieren , vrij vertaald: door de goedkoopste aanbieder te zijn, door de beste producten/diensten te bieden of door de beste relatie op te bouwen met de klant.  Als je eenmaal weet welke behoeften of problemen de klant heeft, kan je afhankelijk van de keuze wat je wilt/kunt zijn voor de klant, oplossingen bedenken. Het bedenken van werkbare oplossingen is niet makkelijk. Het gaat erom om nieuwe en andere manieren te vinden om de klant beter te bedienen en de concurrent te snel af te zijn. Dit vraagt creativiteit en durf.

Lean HRM werkbare oplossingen

Medewerkers hebben fundamentele behoeften, als je in staat bent om vanuit de behoeften van de klant de behoeften van de medewerkers (interne klant)in te vullen krijg je werkbare oplossingen. Belangrijk is de behoefte van de klant als start punt te nemen en niet de interne klant als startpunt te nemen. Je wilt met het HRM bijdragen aan het bestaansrecht van de organisatie en van daaruit een link leggen met de  fundamentele behoeften van medewerkers. Denk bij fundamentele behoeften aan:

  • Zekerheid/comfort
  • Onzekerheid/variatie
  •  Speciaal voelen
  •  Liefde/verbondenheid
  •  Groei en Toegevoegde Waarde leveren

In het voorbeeld van het database marketing bureau zie je met name de aspecten onzekerheid en variatie en liefde/ verbondenheid terugkomen in de opzet van de data-creatieve teams. In de maatregel bij het 5 –jarig dienstverband en de manier waarop de directie hiermee omgaat, draagt bij aan het speciaal voelen van de medewerkers. Googles maatregel sluit mooi aan bij onzekerheid en variatie,groei en toegevoegde waarde en speciaal voelen. Als je bij Google werkt maak je voor 20 % van je tijd deel uit van het Research en Development team van Google.

Groei als HR businesspartner.

Lean denken en handelen is je profileren als HR business partner, waarbij je het invullen van klantbehoeften koppelt aan de behoeften van medewerkers. Hiermee creëer je werkbare oplossingen die bijdragen aan de organisatie.